Spletna ekipa

Več kot 16 let digitalnih izkušenj. Več kot 1500 uspešno zaključenih projektov doma in v tujini. Več kot 25 stalnih sodelavcev, ki skrbijo za zadovoljstvo naročnikov.

Matjaž Čop
Amer Kočan
Nina Kaučič
Matjaž Čop
Oblikovalec
Amer Kočan
Spletni programer
Nina Kaučič
Direktorica projektov
Tanja Gomilar
Meta Penca
Pina Mustar
Tanja Gomilar
Spletna programerka
Meta Penca
Spletna programerka
Pina Mustar
Svetovalka za spletne rešitve
Blaž Oražem
Jan Kocbek
Maja Dremelj
Blaž Oražem
Direktor razvoja
Jan Kocbek
Spletni programer
Maja Dremelj
Vodja projektov
Gaj Capuder
Uroš Forjanič
Maja Jurjevec
Gaj Capuder
Direktor
Uroš Forjanič
Oblikovalec
Maja Jurjevec
Poslovna koordinatorka in marketing
Julija Jurjevec
Matej Butala
Nino Papež
Julija Jurjevec
Vodja projektov
Matej Butala
Oblikovalec
Nino Papež
Spletni programer
Klemen Janez Poličar
Miha Omejc
Roman Krušič
Klemen Janez Poličar
Spletni programer
Miha Omejc
Spletni programer
Roman Krušič
Senior svetovalec za spletne rešitve
Miran Hauptman
Matic Bratina
Rok Žnidaršič
Miran Hauptman
Spletni programer
Matic Bratina
Spletni programer
Rok Žnidaršič
Podpora uporabnikom
Marko Kodrič
Tomaž Žitnik
Sara Lango
Marko Kodrič
Spletni programer
Tomaž Žitnik
Spletni programer
Sara Lango
Asistent vodje projektov
Jasmina Rojko
Jan Hostnik
Mateja Škrbe
Jasmina Rojko
Oblikovalka
Jan Hostnik
Asistent vodje projektov
Mateja Škrbe
Oblikovalka
Matjaž Čop
Amer Kočan
Matjaž Čop
Oblikovalec
Amer Kočan
Spletni programer
Nina Kaučič
Tanja Gomilar
Nina Kaučič
Direktorica projektov
Tanja Gomilar
Spletna programerka
Meta Penca
Pina Mustar
Meta Penca
Spletna programerka
Pina Mustar
Svetovalka za spletne rešitve
Blaž Oražem
Jan Kocbek
Blaž Oražem
Direktor razvoja
Jan Kocbek
Spletni programer
Maja Dremelj
Gaj Capuder
Maja Dremelj
Vodja projektov
Gaj Capuder
Direktor
Uroš Forjanič
Maja Jurjevec
Uroš Forjanič
Oblikovalec
Maja Jurjevec
Poslovna koordinatorka in marketing
Julija Jurjevec
Matej Butala
Julija Jurjevec
Vodja projektov
Matej Butala
Oblikovalec
Nino Papež
Klemen Janez Poličar
Nino Papež
Spletni programer
Klemen Janez Poličar
Spletni programer
Miha Omejc
Roman Krušič
Miha Omejc
Spletni programer
Roman Krušič
Senior svetovalec za spletne rešitve
Miran Hauptman
Matic Bratina
Miran Hauptman
Spletni programer
Matic Bratina
Spletni programer
Rok Žnidaršič
Marko Kodrič
Rok Žnidaršič
Podpora uporabnikom
Marko Kodrič
Spletni programer
Tomaž Žitnik
Sara Lango
Tomaž Žitnik
Spletni programer
Sara Lango
Asistent vodje projektov
Jasmina Rojko
Jan Hostnik
Jasmina Rojko
Oblikovalka
Jan Hostnik
Asistent vodje projektov
Mateja Škrbe
Mateja Škrbe
Oblikovalka