Spletna ekipa

Več kot 18 let digitalnih izkušenj. Več kot 1500 uspešno zaključenih projektov doma in v tujini. Več kot 25 stalnih sodelavcev, ki skrbijo za zadovoljstvo naročnikov.

Tanja Gomilar
Matic Bratina
Marko Kodrič
Tanja Gomilar
Spletna programerka
Matic Bratina
Spletni programer
Marko Kodrič
Spletni programer
Jan Hostnik
Jan Kocbek
Nina Kaučič
Jan Hostnik
Vodja projektov
Jan Kocbek
Spletni programer
Nina Kaučič
Direktorica projektov
Jasmina Rojko
Tomaž Žitnik
Matjaž Čop
Jasmina Rojko
Oblikovalka
Tomaž Žitnik
Spletni programer
Matjaž Čop
Oblikovalec
Blaž Oražem
Uroš Forjanič
Nino Papež
Blaž Oražem
Direktor razvoja
Uroš Forjanič
Oblikovalec
Nino Papež
Spletni programer
Mateja Škrbe
Roman Krušič
Maja Jurjevec
Mateja Škrbe
Oblikovalka
Roman Krušič
Senior svetovalec za spletne rešitve
Maja Jurjevec
Poslovna koordinatorka in marketing
Tine Beznik
Meta Penca
Rok Žnidaršič
Tine Beznik
Spletni programer
Meta Penca
Spletna programerka
Rok Žnidaršič
Podpora uporabnikom
Matej Butala
Ana Cotman
Julija Jurjevec
Matej Butala
Oblikovalec
Ana Cotman
Podpora uporabnikom
Julija Jurjevec
Vodja projektov
Gaj Capuder
Pina Mustar
Sara Lango
Gaj Capuder
Direktor
Pina Mustar
Svetovalka za spletne rešitve
Sara Lango
Asistent vodje projektov
Miran Hauptman
Sandra Kovačič
Maja Dremelj
Miran Hauptman
Spletni programer
Sandra Kovačič
Oblikovalka
Maja Dremelj
Vodja projektov
Tanja Gomilar
Matic Bratina
Tanja Gomilar
Spletna programerka
Matic Bratina
Spletni programer
Marko Kodrič
Jan Hostnik
Marko Kodrič
Spletni programer
Jan Hostnik
Vodja projektov
Jan Kocbek
Nina Kaučič
Jan Kocbek
Spletni programer
Nina Kaučič
Direktorica projektov
Jasmina Rojko
Tomaž Žitnik
Jasmina Rojko
Oblikovalka
Tomaž Žitnik
Spletni programer
Matjaž Čop
Blaž Oražem
Matjaž Čop
Oblikovalec
Blaž Oražem
Direktor razvoja
Uroš Forjanič
Nino Papež
Uroš Forjanič
Oblikovalec
Nino Papež
Spletni programer
Mateja Škrbe
Roman Krušič
Mateja Škrbe
Oblikovalka
Roman Krušič
Senior svetovalec za spletne rešitve
Maja Jurjevec
Tine Beznik
Maja Jurjevec
Poslovna koordinatorka in marketing
Tine Beznik
Spletni programer
Meta Penca
Rok Žnidaršič
Meta Penca
Spletna programerka
Rok Žnidaršič
Podpora uporabnikom
Matej Butala
Ana Cotman
Matej Butala
Oblikovalec
Ana Cotman
Podpora uporabnikom
Julija Jurjevec
Gaj Capuder
Julija Jurjevec
Vodja projektov
Gaj Capuder
Direktor
Pina Mustar
Sara Lango
Pina Mustar
Svetovalka za spletne rešitve
Sara Lango
Asistent vodje projektov
Miran Hauptman
Sandra Kovačič
Miran Hauptman
Spletni programer
Sandra Kovačič
Oblikovalka
Maja Dremelj
Maja Dremelj
Vodja projektov